Teenused

Metsainventeerimine ja metsamajandamiskavade koostamine
(Hinnakiri)

Metsainventeerimine ja metsamajandamiskava

Metsainventeerimisandmeid ja metsamajandamiskava on vajalik, kui soovite  saada oma  metsast ülevaadet; seal kasvavatest puuliikidest, nende vanusest, metsa mahtudest, kasvukohatüüpidest kui ka vajalikest ning võimalikest töödest.

Samuti eeldavad enamus metsamajanduslikke töid ja ka mõned metsamajanduslikud toetused kehtivate metsainventeerimisandmete olemasolu metsaregistris (http://register.metsad.ee/avalik/).

Metsainventeerimise andmed on litsentseeritud metsakorraldaja poolt inventeeritud ja metsakorraldustööde õigust omava ettevõtte poolt koostatud andmed, mida on võimalik kanda riiklikusse metsaregistrisse. Nende andmete alusel saab koostada metsamajandamiskava ja esitada metsateatist.

Metsamajandamiskava annab teile oma metsast täieliku ülevaate. See sisaldab takseerkirjeldusi, metsamaa ja puistute üldist iseloomustust, koondeid metsamaa ja tagavara jagunemise kohta arenguklasside ja puuliikide järgi, metsamaa jagunemist kasvukohatüüpide järgi, metsamaa jagunemist peapuuliikide ja vanuste järgi, puidukasutuse jagunemist raieliikide lõikes, uuendusraiete ja uuendustööde nimekirja. Kavas on ülevaatlikud plaanid, üks üldiselt metsade kohta, puistuplaan ja kavandatud tööde plaan. Lõpus on ka seletus kasutatavate lühendite kohta.

Metsainventeerimisandmete  koostamise eest saab riigilt küsida toetust, selle kohta saab täpsemat teavet sihtasutuse  Erametsakeskus kodulehelt.

Inventeerimisandmed ja metsamajandamiskava ei ole kohustuslik, kui te ei soovi oma metsa majandada. Samuti pole inventeerimisandmed kohustuslikud juriidilisele isikule kuuluva kinnisasja puhul, kus metsamaa pindala on väiksem kui kaks hektarit ning füüsilisele isikule kuuluval kinnisasjal väiksem kui viis hektarit.

Kui soovite tellida metsainventeerimise andmed ja/või metsamajandamiskava, võite saata e-kirja aadressile info@metsaruum.ee või võtta telefonitsi ühendust. Kindlasti on vajalikud andmed kinnistu nimi ja katastritunnus(ed), tellija nimi ja kontaktandmed. Metsamajandamiskava tellimise puhul on vajalik postiaadress, kuhu saab hiljem kava saata.  Tellimise puhul peab silmas pidama, et kinnistu oleks kantud maakatastrisse ning kinnistusraamatusse. Kui soovite rohkem teavet inventeerimisandmete ja metsamajandamiskava kohta ning sellega seonduvate toimingute kohta, võtke meiega ühendust e-kirjaga või telefoni teel.

Tagasi algusesseAdmiral