Kasulikku

Siit lehelt leiab kasulikke viiteid erinevatele metsaomanikule olulistele lehekülgedele ja seadustele. Loodame et on kasuks ka sulle, armas lehe külastaja.

e-metsateatis

Täidetav metsateatis
pdf   

Metsaregistri avalik veebiteenus
http://register.metsad.ee/avalik/        

Metsaseadus

Metsa majandamise eeskiri

Looduskaitseseadus

Vääriselupaiga määrus.

Metsaühistute kontaktid leiad:
http://www.eramets.ee/uhiselt-tegutsedes/maakonniti/

Info metsanduslike toetuste kohta:
www.eramets.ee/toetused/

Keskkonnaamet
www.keskkonnaamet.ee

Keskkonnaagentuur
www.keskkonnainfo.ee

SA Erametsakeskus
www.eramets.ee

RMK
www.rmk.ee

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
www.pria.ee

Eesti Metsaselts
www.metsaselts.ee

Eestimaa Looduse Fond
www.elfond.ee